Wydawnictwa

 Katalogi

 1999

1998

1999

2000

2001


Suszarka Marcela.

Katalog wystawy wydany przez BWA w Jeleniej Górze dzięki pomocy finansowej WSP w Zielonej Górze.

Tadeusz Brzozowski. Z kolekcji rodzinnej.

Katalog wydany dzięki współpracy BWA w Jeleniej Górze z BWA w Bydgoszczy i BWA w Sieradzu.

Fotografia i Przestrzeń.

Katalog wydany dzięki współpracy BWA w Jeleniej Górze, Galerii FF przy ŁDK w Łodzi i Galerii PUSTA w Katowicach.

Darek Miliński. Malarstwo.

Katalog wydany przez BWA w Jeleniej Górze.

Jan Dobkowski. Linia śladem myślenia.

Katalog wydany przez BWA w Jeleniej Górze dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczpospolitej Polskiej.

Janusz Konecki

Katalog wydany dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Agata Różańska

Katalog wydany dzięki finansowej pomocy Starostwa Powiatowego w jeleniej Górze.

Alicja Szymańska

Katalog wydany dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Jan Kanty Pawluśkiewicz. Grzegorz Turnau. Sebastian Ludwik Kudas. Chwilowa Grupa Artystyczna - Trio.

Katalog wydany dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

Janina Żemojtel. Malarstwo.

Katalog wydany przez BWA w Jeleniej Górze.

Jerzy Kolankowski. Malarstwo.

Katalog wydany przez BWA w Jeleniej Górze.

Wspaniały Krajobraz

Wystawie "Wspaniały Krajobraz" towarzyszył katalog - książka, wydany przez Stowarzyszenie Polsko - Niemieckiej Współpracy przy współudziale Muzeum Kreuzberg w Berlinie i Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze.

Norge Noreg

Fotografia Krzysztofa Wojciechowskiego, niewielki folder

Artyści z Liberca

Niewielki folder ,

Dokumentacja akcji

Tomasz Domański. Niewielki folder.

Śpiewające Pokoje

Izabella Gustowska. Składana ulotka.


 

Witryna finansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE