Sudek, Funke, Drtikol…

9 sierpnia – 28 września 2019 r.
Kuratorki: Joanna Mielech, Lucie Mlynářová.

Josef Sudek, Jaromir Funke i František Drtikol należą do najważniejszych fotografów XX wieku.
W Polsce ich wystawy to rzadkość.

W BWA zaprezentujemy przekrojową wystawę najwyższej klasy artystów czeskiej fotografii. Będzie to wybór z największej prywatnej kolekcji w Czechach – PPF Art w Pradze. Dzięki wystawie będziemy mogli prześledzić historię czeskiej fotografii w pracach artystów tej rangi co wspomnieni Sudek, Funke i Drtikol oraz m.in. Jaroslav Rössler. Od najstarszych dziewiętnastowiecznych albuminów, poprzez fotografię piktorialną, konstruktywistyczną, eksperymentalną aż po fotografię współczesną (czeską i słowacką).

Jedną z najcenniejszych części kolekcji PPF Art jest zbiór fotografii Josefa Sudka. Na wystawie zobaczymy 21 jego prac z różnych cykli: „ Z okna mojej pracowni”, “Ogród Rothmayera”, “Wspomnienia”, “Szklane labirynty”, “Św. Wit”, fotografie drzew, martwe natury i panoramy. Na wystawie zaprezentujemy także kobiece akty – Františka Drtikola z lat 30. oraz estetyzujące ujęcia z lat 90. Słowaka Tono Stano. Współczesną fotografię czeską reprezentują inscenizowane portrety Ivana Pinkavy oraz prace Vacláva Jiráska wykonane tradycyjną metodą, z najwyższą dbałością o intensywność przekazu.
Wystawa będzie prawdziwą ucztą dla miłośników fotografii. Dzięki niej uzyskamy możliwość spojrzenia na historię tej dziedziny sztuki zarówno całościowo, jak i poprzez twórczość poszczególnych autorów.

Artyści prezentowani na wystawie: Josef Bartuška, Ladislav Emil Berka, Rudolf Bruner-Dvořák, František Drtikol, František Fridrich, Jaromír Funke, Alexandr Hackenschmied, Miroslav Hák, Václav Jirásek, Běla Kolářová, Jan Lauschmann, Adolf Novák, Ivan Pinkava, Jaroslav Rössler, Drahomír Růžička, Bohumil Šťastný, Tono Stano, Josef Sudek.

Wystawa “Sudek, Funke, Drtikol…” jest częścią projektu “Energea”.
Organizator projektu: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. Dyrektor: Luiza Laskowska. Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor: Jan Randáček.
Projekt “Energea” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra.

Duże zdjęcie: Tono Stano.

Fotografie w galerii (od lewej): František Drtikol, Jaromír Funke, Josef Sudek, Josef Sudek, Josef Sudek, Václav Jirásek.