ŚWIATŁEM PO OCZACH

Lekcja galeryjna “Światłem po oczach, czyli o sztuce fotografii” towarzysząca lutym 2015 roku wystawie Daniela Antosika “Muzyczna konstelacja”.
Zwiedzanie wystawy poprzedzał krótki pokaz slajdów z komentarzem dotyczącym początków fotografii i wybranych zagadnień z jej dalszej historii. Szczególną uwagę poświęcono wyzwoleniu się artystów od wiernego przedstawienia rzeczywistości, co dało początek wielu awangardowym kierunkom w sztuce. Uczniowie mieli za zadanie odszukać pojęcia wspólne dla muzyki i sztuk plastycznych, jak np. kompozycja, rytm, linia, tonacja, faktura. Nie każdy może wie, że miniatura – termin powszechnie używany w mowie codziennej, ale też odnoszący się do krótkich utworów muzycznych, ma malarski rodowód i pierwotnie oznaczał malowanie minią. Niektórych być może zaskoczyło to, że muzyka może być ilustracyjna, a fotografia wprost przeciwnie – nieprzedstawiająca. Niewątpliwą atrakcją była też demonstracja zabytkowego aparatu fotograficznego.

Do każdej wystawy lekcje galeryjne o różnej tematyce prowadzi Iwona Makówka.