Wojciech Kaniowski – Malarstwo

maj 1988 r. (wernisaż: 14 maja 1988 r.)

00