SPIS WYSTAW OD 1976 ROKU  
lata siedemdziesi�te
  -1977--1978--1979-
lata osiemdziesi�te
  -1980--1981--1982--1983--1984--1985--1986--1987--1988--1989-
lata dziewi��dziesi�te
  -1990--1991--1992--1993--1994--1995--1996--1997--1998--1999-
lata  200x
   -2000--2001--2002-
Finasowane przez Uni� Europejsk� w ramach programu PHARE