WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2001

wystawy tegoroczne

 

06.2001

 

STANlS�AW J. WO�

ul. E. Plater 5/24, 16-400 Suwa�ki,
tel. (087) 565 20 08, 0603 96 20 20;

pracownia: ul. Ko�ciuszki 106/7,
16-400 Suwa�ki, tel./fax (087) 565 34 63

 

Urodzony 16.10.1951 r. w Je�owych. Studia w Pa�stwowej Wy�szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gda�sku w latach 1977-82 na kierunku wychowania plastycznego, w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Pietkiewicza. Uprawia fotografi�, malarstwo, rysunek i projektowanie graficzne.

Wa�niejsze wystawy indywidualne:

1978

- Portret i architektura - fotografia, MDK Elbl�g
- Obrazy zapami�tane - fotografia, SDK Elbl�g
- M�j �wiat- rysunek, MDK Elbl�g

1983

- Rysunek, galeria Na pi�trze, Lidzbark Warmi�ski

1986

- Inaczej - fotografia, Galeria Pretekst, Suwa�ki
- Fotografia i rysunek, BWA �om�a
- Fotografia, MDK Bia�ystok

1987

- Rysunek i fotografia, BWA Suwa�ki - Rysunek i fotografia, BWA �om�a

1988

- Malarstwo i rysunek, BWA Suwa�ki 1990 - Mein Bild - mein Zeichen - malarstwo, Galerie Stadtbibliothek Paderborn, Niemcy

1993

- Z ciemno�ci i ze �wiat�a, Galeria Pacamera, Suwa�ki
- Pojawia si� znak, Ma�a Galeria ZPAF, CSW Warszawa
- Egy jel elotunik, Liget Galeria, Budapeszt, W�gry

1994

- Fotografia, Galeria U Jad�ki, Zielona G�ra
- Malarstwo, Dunkierka, Francja
- Copenhagen Visual Photo Festival, Kopenhaga, Dania
- Pejza� mistyczny - fotografia. Galeria FF, ��d�

1995

- Za rok, za dzie�, za chwil�... - fotografia, malarstwo. Stare Pole
- Pejza� mistyczny - fotografia, Biblioteka Publiczna, Elbiqg
- Buda Buda Peszt Peszt, Galeria Pacamera, Suwa�ki

1996

- Z ciemno�ci i ze �wiat�a - fotografia. Galeria PF, Pozna� Z ciemno�ci i ze �wiat�a, Ma�a Galeria Fotografiki, Toru� Z ciemno�ci i ze �wiat�a, Galeria Bonar, BWA �om�a Z ciemno�ci i ze �wiat�a, Galeria Pacamera, Suwa�ki

1997

- Mi�dzy czerni� a biel�, Festiwal kultury Polskiej w Bretanii, Francja
1998 - Mi�dzy czerni� a biel�, Galeria Stotrzyna�cie, Bia�ystok
-T�o i jego obraz, Galeria Ch�odna, Suwa�ki
- Fotografia, Posk Gallery, London
- Z ciemno�ci i �wiat�a. Galeria / Studio Giera�towskiego, Warszawa

2000

- Fotografia, Galeria DAP, Warszawa; Muzeum Alfonsa Karnego, Bia�ystok

2001

-T�o i jego obraz. Ma�a Galeria ZPAF, Warszawa

Wa�niejsze wystawy zbiorowe:

1973

- Zabytki Ziemi Malborskiej, Malbork (l nagroda) - Przegl�d fotografii amatorskiej, Gda�sk (wyr��nienie)

1974

- Autoportret, Gda�sk (l nagroda)

1975

- Wie� i kultura ludowa w obiektywie. Byt�w (II nagroda)

1976

- Wie� i kultura ludowa w obiektywie. Byt�w (wyr��nienie)
- Malbork w fotografii artystycznej, Malbork (II nagroda) 1979 - Frombork w obiektywie, Frombork (wyr��nienie)

1980

- Przegl�d barwnych przezroczy, Lubin (nagroda specjalna)
- Pi�kno przyrody Ziemi Elbi�skiej, Elbi�g (III nagroda)
-Architektura mojego otoczenia, Elbi�g (II nagroda, III nagroda, wyr��nienie)

1981

- Wystawa poplenerowa, Che�m

1982

- Wystawa poplenerowa, Antonin

1983

-Wystawa poplenerowa, Suwa�ki

1986

- Suwalski krajobraz, Suwa�ki (grand prix) - Natura matk� ludzi, Suwa�ki (II nagroda)

1987

- Natura matk� ludzi, Suwa�ki (l nagroda)
- Czas i obraz p��nocno-wschodniej Polski, Bia�ystok (nagroda kwartalnika Fotografia)
- X Biennale Krajobrazu Polskiego, Kielce

1988

- Natura matk� ludzi, Suwa�ki (III nagroda)
- Polska Fotografia Intermedialna, BWA Pozna�
- IV Mi�dzynarodowe Triennale Rysunku, Wroc�aw
- Mi�dzynarodowa Wystawa Sztuki Miniaturowej, Toronto, Kanada

1989

- Wra�enia - spojrzenia, Muzeum Sztuki w �odzi - Polska i �om�y�ska wsp��czesna plastyka profesjonalna, Kaza�, Rosja

1990

- Annaherung - Zbli�enia, Gummersbach, Niemcy

1991

- Drzewo, Galeria Pacamera, Suwa�ki

1992

- Europa udenn rammer, Galleri Immage, Arhus, Dania

1993

- Kamie�, Galeria PAcamera, Suwa�ki

1994

- Cinque artisti delia fotografia contemporanea. Galeria Acqario Romano, Rzym, W�ochy
-Wsp��czesna Fotografia Polska, Voipaala, Finlandia
- XXV Konfrontacje Fotograficzne, Gorz�w Wielkopolski (wyr��nienie)
- Niebo, Galeria PAcamera, Suwa�ki
- Hotel Europa, Fotogalerie Brotfabrik, Berlin, Niemcy
- Salon Futura, Rotterdam, Holandia

1995

- XIII Biennale Krajobrazu Polskiego, Kielce (III nagroda)
- XXV Konfrontacje Fotograficzne, Gorz�w Wielkopolski (II nagroda)
- X lat Klubu PAcamera, Galeria t-TF, �-�d�
- X lat Klubu PAcamera, BWA �-om�a
- Dni Kultury Polskiej w Bawarii, Monachium, Landshut, Niemcy

1996

- XXVI Konfrontacje Fotograficzne, Gorz�w Wielkopolski (III nagroda)
- Widzenie kamienia. K�odzko
- Memento mori, Festiwal Sztuki, Brighton, Wielka Brytania
- Pacamera w drodze. Galeria Pacamera, Suwa�ki
- Bli�ej fotografii, BWA Jelenia G�ra, Pozna�, Katowice, ��d�, Leszno, Sieradz, Wroc�aw, Lubin, Gorz�w Wielkopolski
- Into the magic, Sarajewo-Ljubljana

1997

- XIV Biennale Krajobrazu Polskiego, Kielce (l nagroda)
-XXVII Konfrontacje Fotograficzne, Gorz�w Wielkopolski (II nagroda)
- Fotografia '97, Fundacja Turleja, Krak�w

1998

- Pola indywidualno�ci, BWA Arsena� Pozna�
- Polska fotografia wsp��czesna, Muzeum Fotografii, Szawie, Litwa
- Fotografia i przestrze�, Galeria FF ��d�
- Fotografia '98, Fundacja Turleja, Krak�w

1998/99

- Integrart '98, Wilno, Suwa�ki, Galeria ZPAP Warszawa

1999

- II Salon fotografii Pacamera Club, Galeria Pacamera, Suwa�ki
- Rytua�y i symbole. Galeria Arsena�, Bia�ystok
- Fotografia i przestrze� ,��d�. Jelenia G�ra, Katowice
- Pejza� na koniec wieku, Wrze�nia
- Relacje, Dom Fotografii, Poprad, S�owacja

2000

- Krystalizacje - II Biennale Fotografii, BWA Arsena�, Pozna�
- Pejza� ko�ca wieku. Galeria PF, Pozna�, Wroc�aw
- Miesiqc fotografii, Bratys�awa

Prace w zbiorach:

BWA Suwa�ki, BWA �om�a, CSW w Warszawie, Muzeum Sztuki w �odzi, Stadtbibliothek Paderborn - Niemcy, Fundacja Turleja, Krak�w, liczne kolekcje prywatne w kraju i za granic�.   

Finasowane przez Uni� Europejsk� w ramach programu PHARE

HistoriaSklepikArty�ci euroregionuWystawyEdukacjaInformacje