Wycieczka artystyczna – Liberec

Wycieczka do Liberca. Odwiedziliśmy Wydział Sztuki i Architektury tamtejszego Uniwersytetu Technicznego. Oprowadził nas Jan Stolin, kierownik Katedry Projektowania Przestrzeni.

21 czerwca 2018 r.

Jan Stolin zaprezentował nam uczelnię. Rozmawialiśmy m. in. o architekturze i dizajnie publicznym, o tworzeniu parametrycznego dizajnu. Projektowanie parametryczne to coraz śmielej wykorzystywany trend w nowoczesnej architekturze. Dzięki realizacji projektów przez druk 3D, można wykreować nawet najśmielsze formy i bryły. Największą zaletą parametrycznego designu jest dokładność i szybkość wykonania projektu. Jest to wykorzystanie współczesnej technologii i nauk informatycznych do projektowania architektonicznego, tworzenia obiektów i instalacji artystycznych.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu “Zastane/kreowane”

Organizator / Organizátor: BWA w Jeleniej Górze. Dyrektor / ředitelka Luiza Laskowska. Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor / ředitel Jan Randáček. Projekt “Zastane/kreowane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu NYSA oraz Miasta Jelenia Góra / Projekt “Nalezené/přetvořené” je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa a také Městem Jelenia Góra.