22.02.07-19.03.07


Nie trzeba wielkiej wiedzy by stwierdzić, że ogród to nie tylko drzewa, krzewy, warzywa i kwiaty. Od wieków w różnych kulturach był on symbolem nadawania harmonii chaosowi, odpryskiem raju na ziemi. Kosmosem tworzonym na miarę własnych możliwości i potrzeb.

Nic więc dziwnego, że ogród stał się częstym motywem sztuki. Inspirował malarzy, poetów, muzyków. Próbowali oni uchwycić naturalne jego walory, w oparciu o niego budowali metafory. Ta wielość możliwości interpretacyjnych, a zarazem poetyckość tematu sprawiła, że Wałbrzyska Galeria Biura Wystaw Artystycznych ten właśnie temat wybrała za pretekst do stworzenia nowego konkursu malarskiego. Do pierwszej rywalizacji stanęli twórcy z różnych ośrodków, sięgający po różne stylistyki i metody wypowiedzi. Jednak najczęściej temat przewodni traktowali jako możliwość malarskiego oddawania urody natury. Ukazywania barwnych kwiatów, wielokolorowych rabat. Jednak niektórzy artyści zgłosili do rywalizacji prace, w których zawarli raczej przemyślenia inspirowane ogrodami, niźli ich wizerunki.

I właśnie te indywidualne, niepowtarzalne wypowiedzi wybijają się na pierwszy plan ekspozycji. To one – dzieła malarskie, w których przyjemność nakładania farby łączy się z potrzebą własnego opisania świata zostały nagrodzone w pierwszej edycji konkursu. Wystawa, która jest efektem wyboru jury, jest przeglądem nurtów współczesnego malarstwa, różnorodnych technik i sposobów artystycznego myślenia. Znajdziemy na niej portrety kwiatów i symboliczne wizje. I choć temat mógł być zapowiedzią prezentacji dekoracyjnej, tak do końca nie jest. Bo przecież wartość ogrodu to nie tylko powierzchowna ładność, to także, a może i przede wszystkim koncepcja twórcy – i takich właśnie autorów postanowiliśmy pokazać i nagrodzić. Mam nadzieję, że nasz wybór zainspiruje kolejnych autorów do wzięcia udziału w następnych rywalizacjach przygotowanych przez wałbrzyską galerię.

Agata Saraczyńska