Wystawa Chwilowej Grupy Artystycznej z Krakowa (Piwnica pod Baranami)

Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Grzegorz Turnau,
Sebastian Kudas

8.12.1999 r.

Wystawie towarzyszył katalog.

Wernisaż połączony ze spotkaniem z artystami uświetnił koncert w wykonaniu Grzegorza Turnaua i Jana Kantego Pawluśkiewicza W wernisażu uczestniczyło 100 osób

Zwiedzających: 166 osób