Wystawa Rafała Boettnera-Łubowskiego.

Rozważania autotematyczne (2018–2019).

20 grudnia 2019 – 11 stycznia 2020

W ramach wystawy prezentowaliśmy prace poświęcone „sztuce o sztuce”. Były to przede wszystkim realizacje przestrzenne (instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie). Zostały one skonfrontowane z tekstami nadającymi im dodatkowe znaczenia oraz nowe wymiary kontekstualne. Sugestie autotematyczne były w tym przypadku kreowane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczyła rozważań o pewnych ogólnych rozwiązaniach oraz zagadnieniach artystycznych, które są bliskie Autorowi. Druga poświęcona była refleksji na temat jego twórczości własnej.
Na wystawie były prezentowane także wcześniejsze prace Boettnera-Łubowskiego. Dzieła o charakterze autotematycznym, stworzone przez niego w latach 2014-2017. Wystawa była podsumowaniem realizacji części projektu artystyczno-badawczego, nad którym Artysta pracował od 2017 roku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Rafał Boettner-Łubowski (ur. 1974) – rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również teorią, krytyką i promocją sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie oraz prace malarskie, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do możliwości technik cyfrowych. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna oraz sztuka współczesna, z którą koresponduje i polemizuje.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2019, jako efekt projektu badawczego dr. hab. Rafała [Boettnera]-Łubowskiego – pracownika Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz przy pomocy finansowej Miasta Jeleniej Góry.