Wystawy w roku 1980

styczeń – kwiecień 1980 Miloś Aleksander Bazovsky (1899-1968), Malarstwo, galerie terenowe
12.03 – 31.03.1980 Andrzej Jeziorkowski i Witold Turkiewicz – Rysunek
18.04 – 27.04.1980 Malarstwo i Grafika Artystów Ukraińskich
14.05 – 15.06.1980 Krzysztof Skórczewski – Grafika
27.06 – 06.07.1980 My o Sobie – fotografie z Pirmy (NRD)
27.06 -06.07.1980 Dni Przyjaźni i Kultury PRL – NRD Zbliżenia – współczesna twórczość jeleniogórskich artystów plastyków
lipiec – sierpień 1980 Regina Wieżan – Siemieńska – Tkanina Filip Filipczuk – Rysunek
16.07 – 08.08.1980 Jacek Bukowski – Malarstwo
09.08 – 30.08.1980 Tadeusz Jackowski – Grafika
02.09 – 30.09.1980 Obrazy z Galerii Studio – Józefa Szajny
15.10 80.-07.11.1980 Grupa Młodych
13.11 – 30.11.1980 Zofia Kubacka – Grafika
16.12 – 06.01.1981 Plastyka 5 Województw Południowo – Zachodnich