Zastane / kreowane – KATALOG BEZPŁATNY

Czas trwania wystawy w Jeleniej Górze: 24 sierpnia – 10 września 2018 r.

Uczestnicy wystawy: Małgorzata Amarowicz i Sandra Rzeszutek (Jelenia Góra) oraz Studenci z Wydziału Projektowania Środowiska Uniwersytetu Technicznego w Libercu: Michaela Bergová, Filipp Doroshin, Uliana Klishina, Jan Koníček, Štěpán Mišurec, Kateřina Molíková, Michaela Říhová, Blanka Rožová, Barbara Tauerová, Jakub Trčka, Záviš Unzeitig, Matěj Vyskočil.

Ilość stron: 48
Format: 21 x 23 cm

Katalog bezpłatny

Organizator: BWA w Jeleniej Górze.
Partner: Oblastní galerie Liberec.

Projekt „Zastane/kreowane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra