Zbigniew Frączkiewicz. Sakralna rzeźba świecka

Katalog wystawy, która odbyła się w terminie: 22 listopada 2002 r. – 04 stycznia 2003 r.

Format 21 x 21 cm.
20 stron (w tym strony rozkładane) + okładka.