5 x 30 druk wklęsły. Grafika

styczeń 1989 r.

Krystyna Hierowska
Andrzej Kalina
Ewa Sarad
Jacek Sroka
Krzysztof Wieczorek

00