Serge Sachno. Aktorzy. Fotografia

luty 1989 r. (wernisaż: 9 lutego)