60 lat istnienia Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

21 maja – 8 czerwca 2021 r.

Zapraszamy na dwie dwie wystawy:

Domek Myśliwski.
Na wystawę składają się archiwalne zdjęcia Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego wybrane z ponad 250 fotografii pochodzących z 15 plenerów o nazwie „Domek Myśliwski”. Plenery te organizowane w latach 1978-1990 zaowocowały nowym, innym sposobem widzenia i fotografowania Karkonoszy.

Autorzy fotografii prezentowanych na wystawie: Ewa Andrzejewska, Zenon Auksztulewicz, Józef ,Maciej, Bożek, Maria, Ryszard Brawańscy, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hryciów, Wiktor Jaworski, Piotr Komorowski, Jan Kotlarski, Krzysztof Kuczynski, Robert Kutkowski, Krzysztof Leszczyński, Wacław Narkiewicz, Mieczysław Obałek, Michał Orlicz, Henryk Piotrowski, Marek Rawski, Andrzej Rutyna, Jerzy Wiklendt, Jolanta Wilkońska, Waldemar Wydmuch, Jerzy Zając, Wojciech Zawadzki, Grzegorz Zięba, Władysław Żołęcki.

Ku pamięci (wystawa towarzysząca).
Na wystawę składają się stare wyselekcjonowane zdjęcia z archiwum Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz zdjęcia nowe obecnych, byłych i i niesłusznie zapomnianych jego członków.

Autorzy fotografii prezentowanych na wystawie: Tadeusz Biłozor, Paweł Boczkowski, Tadeusz Dziedzicki, Kazimierz Dobrucki, Kazimierz Filipiak, Jan Foremny, Piotr Garbat, Wojciech Gąska, Mikołaj Jankowski, Andrzej Januszewski, Janusz Jaremen, Andrzej Jarocki, Jolanta Józefiak – Zuchniewicz, Danuta Komorowska, Jan Korcz, Apolinary Kurowski, Robert Kwiatkowski, Janusz Moniatowicz, Piotr Matyga, Andrzej Morzg, Stanisław Niedźwiecki, Tomasz Olszewski, Rajmund Obuchowicz, Janina Peikert, Kazimierz Pichlak, Ignacy Pilch, Lechosław Pustowaruk, Paweł Pierściński, Leszek Strzelec, Jarosław Stoczyński, Andrzej Woźniak.

Organizatorzy wystaw: Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Komisarz wystaw: Waldemar Grzelak.

Patronaty honorowe:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

Sponsorzy:
Karkonoski Park Narodowy
Ładziński Zakłady Metalowe Prokostal

Współpraca medialna: Muzyczne Radio.

Wystawę dofinansowano ze środków finansowych Miasta Jeleniej Góry.

 

60 lat istnienia Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Sześćdziesiąta rocznica funkcjonowania Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego skłania mnie do uszeregowania wydarzeń mających wpływ na istniejący całokształt fotografii w Jeleniej Górze.
8 sierpnia 1961 r. szesnastu jeleniogórzan zafascynowanych fotografią założyło „Stowarzyszenie Miłośników Fotografii Amatorskiej”, które po piętnastu latach działalności zmieniło nazwę na „Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne”.
Całościowa analiza minionych wydarzeń, uzmysławia mi, że wszystko, co ważne w fotografii jeleniogórskiej, zaczęło się w JTF-ie.
Wpływ Stowarzyszenia i jego oddziaływania na środowisko fotograficzne sprawiły, że w 1978 r. powstał oddział JTF-u w Bolesławcu, a następnie 23 kwietnia 1981 r. powstało „Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne”.
Zwieńczeniem ambicji członków naszego Stowarzyszenia było założenie w 1981 r. Karkonoskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Dokonali tego: Jan Kotlarski, Tomasz Olszewski oraz Jerzy Wiklendt.
Od 1980 r. odbywa się w Jeleniej Górze „Biennale Fotografii Górskiej”, którego organizatorem było Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, a pomysłodawcą i pierwszym komisarzem był członek naszego Towarzystwa Roman Hryciów.
Kolejnym przedsięwzięciem Towarzystwa było i jest organizowanie cyklicznego konkursu fotograficznego „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie”. W bieżącym roku odbędzie się jubileuszowy XXV konkurs obrazujący życie naszego miasta i jego mieszkańców.
Wśród wielu wystaw, konkursów i cyklicznych inicjatyw fotograficznych organizowanych przez JTF najbardziej znaczącymi i doniosłymi były plenery zwane „Domkami Myśliwskimi” organizowane piętnastokrotnie w latach 1978-1990. W plenerach tych brały udział towarzystwa fotograficzne z całej Polski z udziałem znanych fotografików. Dzisiejsza fotografia jeleniogórska miała swój początek właśnie na tych plenerach.
Sześćdziesięcioletnia działalność Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zaowocowała zgromadzeniem zbioru liczącego ponad 2000 prac fotograficznych gotowych do publikacji. Należy żywić nadzieję, że ich potencjał artystyczny i dydaktyczny będzie wykorzystany także w przyszłości. Ten długi okres działalności artystycznej JTF-u pragniemy przybliżyć Państwu, zapraszając na naszą jubileuszową wystawę pt. „Domek Myśliwski” oraz wystawę towarzyszącą prezentującą zbiór starych i nowych fotografii pt. „Ku pamięci”. Będzie to ekspozycja obecnych, byłych i niesłusznie zapomnianych członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Waldemar Grzelak (członek ZPAF, honorowy członek JTF).

 

Fot.: J. M. Bożek, 1978, uczestnicy pierwszego pleneru Domek Myśliwski.
Na zdjęciu:
pierwszy rząd od góry z lewej: Henryk Piotrowski, Zenon Harasym, Waldemar Wydmuch, Mikołaj Jankowski, Wacław Narkiewicz – drugi rząd od góry z lewej: Jerzy Olek, Paweł Pierściński – trzeci rząd od góry z lewej: Andrzej Januszewski, Roman Hryciów, Barbara Bożek, Jan Kotlarski – siedzą od lewej: Wojciech Zawadzki, Józef Maciek Bożek Krzysztof Leszczyński.