Adam Krajewski – Fotografia

październik 1987 r. (wernisaż: 13 października)

00