Małgorzata Wolszczan – Kuźniar. Malarstwo

sierpień – wrzesień 1987 r.  (wernisaż: 20 sierpnia)