Alicja Szymańska – Malarstwo

lipiec – sierpień 1987 r.  (wernisaż: 15 lipca)