CHWILE fotografie z powiatu Aachen

27 października – 23 listopada 2006 r.

Chwile.

Dobre partnerstwo znajduje się w ciągłym rozwoju. Bywają fazy intensywne i chwile wyciszenia. Nie inaczej dzieje się w partnerstwie pomiędzy Powiatem Akwizgrańskim a Jelenią Górą. W roku 2005 partnerstwo polsko-niemieckie przezywało niezwykle intensywną fazę dzięki wspólnemu projektowi fotograficznemu: czterech fotografików z powiatu jeleniogórskiego oglądało region Aachen-Monschau obiektywami swoich aparatów fotograficznych, niemal równocześnie zaś czterech fotografików z okolicy Akwizgranu eksplorowało Polskę. Tak jak różnymi były sposoby postrzegania otoczenia przez uczestników, tak różnorodny jest również fotograficzny bilans. W okolicach Jeleniej Góry powstały więc w ten sposób ujęcia spontaniczne, które jednocześnie niosą w sobie ponadczasowość. Philipp Graf określił swoje zdjęcia jako „impresje, które mogłyby być uczuciami portretowanych młodych Polaków”. Sytuacja, w jakiej znajduje się Polska i inne kraje europejskie jest dla tego młodego fotografa „niezwykle ciekawa”. Widoczne są ciągle jeszcze ślady komunizmu. Napiętnowana nimi architektura miejska zderza się z purystyczna i idylliczną charakterystyką wsi i krajo-brazów. Te wrażenia skłoniły Philipsa Grafa do bardzo osobistego spojrzenia na zastaną rzeczywistość. Verena Gunther odwiedzała Polskę już wielokrotnie, wędrując śladami swoich przodków. W ten sposób Jelenia Góra była dla niej mieszanką swojskości i nowych bodźców. Swoje prace określa jako „chwytanie chwili, nieposiadające charakteru serii, w których pierwszoplanowa jest wymowa obrazu. Jej spojrzenie poddaje się temu, co przeżywała w danej chwili, choć niepozbawione jest zapamiętanych wrażeń z poprzednich podróży. Konfiguracja zdjęć znajdujących się na wystawie świadomie ukazuje nierozłączność obu sposobów postrzegania,, daje możliwość „opowiedzenia pełnej fantazji, choć nie chronologicznej historii”. Winfried Kock dostrzega w motywach niezwykłą figuratywność, odnajdując jednocześnie obraz krajobrazu „napiętnowanego męczącym wykorzystaniem budynku, detalem i przyroda”. Wielowarstwowa powierzchnia jego motywów jest świadectwem szczególnej estetyki rękodzieła ludzkiego. Winfried Kock obserwuje otaczającą go rzeczywistość trochę „z oku”, zza kulis. „W ten sposób znajduję obrazy, których poszukuje”. Peter Stollenwerk w swoich portretach nadaje zwykłym ludziom w ich codzienności niezwykły status. Jego reportaż powstał w krótkim czasie na miejskim pasażu Jeleniej Góry. Niezwykłe, nieoczekiwane reakcje emocjonalne ludzi, którzy niespodziewanie pojawiają się w polu widzenia obiektywu stanowią dla nich szczególna podnietę twórczą. W swoich portretach Peter Stollenwerk dostrzega pewność siebie, dumę, przyjazną bliskość i krytyczny dystans – „różnorodność twarzy, myśli i charakterów w ludzkiej rzece płynącej ulicami”.

P.St./wrzesień 2006

Peter Stollenwerk

Wystawa zorganizowana w ramach współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z Powiatem Aachen