Czyja jest kultura? spotkanie dialogowe

Spotkanie facylitować będą: Dorota Whitten i Maja Zabokrzycka.

3 listopada 2022 r.

w godzinach 17:00-19:30

Kim są odbiorcy i odbiorczynie kultury w Jeleniej Górze? Ile wydaje się na kulturę i w jaki sposób przekłada się to na uczestnictwo? W jakim stopniu kultura jest ekskluzywna, a w jakim włączająca? Dla kogo są wydarzenia kulturalne – dla osób przyjezdnych czy mieszkających w Jeleniej Górze? Jak ma się kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna?
Zapraszamy na spotkanie dialogowe, które buduje przestrzeń do zrozumienia innych, a nie przekonywania do swoich poglądów. Celem takiej rozmowy jest poznanie różnych perspektyw i próba ich lepszego zrozumienia. Zapraszamy do udziału w rozmowie, w której każdy ma równe prawa i ma szansę zostać wysłuchanym.

Organizator spotkania: Fundacja Dom Pokoju – Wrocław