GRUPA SĘDZIA GŁÓWNY performance ROZDZIAŁ LVII

23 stycznia 2007 r.

…bezbronne ciała młodych kobiet. Skulone, bezgłośne. Ich wzrok na wysokości oczu widza, bo nie zawsze uczestnika performance. Z kroplówek do ucha sączy się – jak się dowiemy później – miód. Zmieniają się obrazy z rzutnika. Te same kobiety, w jednakowych perukach, karmione męską piersią. Zmieniają się męskie imiona. Z głośnika męski głos. Nieistniejący język. Mantra – opowieść, po chwili niepokoi, irytuje nieprzystawalnością do znanych form narracji. Schemat, rytuał i obyczajowa norma wyznaczająca kobiecie miejsce i określone role do spełnienia. Miód pochlebstw sączony do ucha, uwodzenie i osaczanie bez prawa do samodzielności. Opresyjne uzależnienie kobiety, coraz bardziej uwikłanej we wciąż komplikującej się realności, rzeczywistości rozerwanych więzi rodzinnych, społecznych i tych najbardziej intymnych, gdzie istotą jest kontakt, spotkanie z drugim człowiekiem. Jednocześnie świat wymaga od nas coraz więcej, coraz szybciej… Performance pokazuje sytuację odizolowania, wyciszenia i pewnego rodzaju rytuału oczyszczenia z opresji przez cierpienie i ból…

Jacek Jaśko

Grupa Sędzia Główny [Karolina Wiktor (ur. 1979) i Aleksandra Kubiak (ur. 1978)] to absolwentki Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim.

Tworzą performance zarówno razem, jak i oddzielnie. Brały udział m.in. w festiwalu performance’u w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (2001), w Festiwalu Młodej Sztuki Rybie Oko (2002) w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej i w krakowskim Święcie Kobiet (2004). Ich performance od początku związany był z zależnością od siebie. Opowiadając o kobiecie prowadzą dyskurs z jej płciowością, seksualnością, układem ról, dyskurs z widzialnym i akceptowalnym społecznie zachowaniem, a tym co poza jego granicami

Mimo stosunkowo krótkiego czasu działalności, pracując indywidualnie jak i w grupie, Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor zrealizowały blisko 50 pokazów w Londynie, Berlinie, Nowym Jorku, Bostonie, Providence, Zielonej Górze, Katowicach, Warszawie, Głogowie, Krakowie, Ustce, Bydgoszczy, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Gdańsku, Lublinie. Uhonorowane przez TVP Kultura nagrodą w kategorii Sztuki wizualne za „Noc artystów” na antenie TVP Kultura .

Performance realizuje projekt „Słownik sytuacji”

Projekt dotyka problemu prawdy i fałszu, sytuacji i komentarzy. „Sytuacje są proste. Nie znaczy, że łatwe do opisania. Komentarze są skomplikowane. Nawet, gdy dążą do prostoty. Sztuka musi opowiedzieć się po jednej ze stron. Próbować wejść w sytuację albo ją komentować.”

Zbigniew Szumski