MIKE ABRAHAMS. Wiara. Fotografia

19 stycznia – 18 lutego 2007 r.

„Wiara” – reportaż opublikowany w formie książkowej w 2000 r., to opowieść o Chrześcijaństwie w różnych zakątkach świata. W tym samym roku został nagrodzony w konkursie World Press Photo, w kategorii „Życie codzienne”. Abrahams podróżował m.in. do Izraela, Gwatemali, na Filipiny, do Bośni, Polski, Portugalii, Grecji, Włoch, Etiopii, Meksyku i Hiszpanii. Zdjęcia przedstawiają pielgrzymów, święte miejsca i ośrodki religijne, obrzędy i święta, krótko mówiąc – różne oblicza Chrześcijaństwa.

„Religia jest dla mnie czymś mówiącym o tajemnicy, o czymś niepojętym. Religia jest głęboko zakorzeniona w ziemi; jest niemożliwa do opisania”

„Najbardziej fascynują mnie granice do jakich może doprowadzić ludzi wiara. Te skrajności są niezmiernie interesujące. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nigdy ich tak naprawdę nie zrozumiem. Kończąc projekt zdałem sobie sprawę, że pozostałem z pytaniami, na które nie znalazłem odpowiedzi”

„Pasjonują mnie kraje i społeczności, w których wciąż obecne są elementy prostej wiary. W miejscach gdzie byt ludzki wciąż zależy od wiatru, wody i żniw, istnieje większa ufność w cud” Mike Abrahams

Wystawa przygotowana została przez agencję fotograficzną EK Picture.

Organizatorem wystawy na terenie Polski jest Agencja Zegart oraz Ośrodek Kultury i Sztuki.

Sponsorami wystawy na terenie Polski są: Południowo-Zachodnia SKOK oraz DIALOG telecom.

Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Łoś oraz Miasto Jelenia Góra.

Mike Abrahams urodził się w Wielkiej Brytanii w 1952 roku. W 1975 roku ukończył studia w zakresie sztuk fotograficznych i politechnicznych w Londynie i od tego czasu pracuje jako freelancer. Jako fotograf prasowy dokumentował wydarzenia społeczne i polityczne w Anglii, co zaowocowało książką wydaną w 1977 – The Alienated. W 1989 roku wydał następną książkę Still War o konflikcie w Irlandii Północnej. Jego reportaże na temat m.in.: migracji ludności Lesotho i Afryki Południowej, ortodoksach w Izraelu, sytuacji w Palestynie i strefie Gazy podczas, i po Intifadzie, społeczności żydowskich w Damaszku, upadku komunizmu w Europie Wschodniej – były i są publikowane w najważniejszych tytułach prasy światowej. Szeroko i szczegółowo opracowywane, przez wiele lat owocują bardzo dobrą dokumentacją wydarzeń, zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych. W 1981 Mike wraz z grupą kolegów – fotografów założył agencję Network Photographers w Londynie.

Zdjęcia Mike’a Abrahamsa wystawiane były m.in. w: Half Moon Gallery oraz Photographers Gallery w Londynie, Zelda Chatle Gallery, National Museum of Photography w Bradford.