Interaktywny Plac Zabaw

3 listopada  – 24 grudnia 2010 r.

„Interaktywny Plac Zabaw” to projekt przygotowany przez Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu, jego autorkami są wrocławscy artyści: Patrycja Mastej, Dominika Sobolewska, Paweł Janicki oraz Zbigniew Kupisz. Plac Zabaw skierowany jest do dzieci, zwłaszcza przedszkolnych, dzieci klas młodszych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest edukacja poprzez zabawę, przygotowanie młodych odbiorców do twórczego uczestnictwa w kulturze. Połączenie elementów zabawy i nowoczesnych technologii pomoże dzieciom zrozumieć czym jest kolor, światło, perspektywa, linia, faktura. Są to istotne zagadnienia związane z odbiorem sztuki i uważnym poznawaniem świata. Zabawa na Interaktywnym Placu pozwoli dzieciom odkryć własne umiejętności kreacyjne, da im możliwość rozwijania wyobraźni, otworzy je na sztukę.

Ekspozycja przypomina laboratorium zmysłów, składa się na nią pięć dostosowanych do dziecięcych standardów bezpieczeństwa aktywnych instalacji oraz mini kino. Odwiedzające Plac Zabaw dzieci staną się aktywnymi uczestnikami różnorodnych eksperymentów artystycznych. Ważnym elementem wystawy jest twórcze zastosowanie nowoczesnych narzędzi medialnych (kamera, komputer, detektory ruchu), które oswajają najmłodszych ze skomplikowanymi technologiami.

W skład Interaktywnego Placu Zabaw wchodzą instalacje:

Elelektroniczny Pies – wita w Galerii wszystkie dzieci, wrażliwy na ruch, głośno reaguje na wszystkich wchodzących i wychodzących, absolutnie bezpieczny, zamknięty w drewnianej budzie.

Malowanie światłem – instalacja za pośrednictwem systemu detekcji ruchu, stwarza możliwość samodzielnego tworzenia obrazów i świetlnych wizualizacji za pomocą świecących zabawek. Obraz w tej instalacji przekładany jest również na język dźwiękowy – dźwięki podkreślają moment tworzenia obrazu. Na ekranie pojawiają się kształty wielkością i kolorem odpowiadające wprawionym w ruch narzędziom świetlnym.

Faktury to instalacja składająca się z elementów o rozmaitych fakturach (kamienie, woda, para, kora, trawa). Za pomocą detektorów ruchu uruchamia się projekcja wizualno – dźwiękowa. System detekcji ruchu rejestruje ruch dłoni położonej na jednej z pięciu powierzchni, a po przesłaniu sygnału do komputera uruchamia się wielkoformatową projekcję – zmieniający się co chwilę obraz – pejzaż, którego elementy – chmury, łąki, drzewa czy skały jesteśmy w stanie przeobrażać za pomocą dotykania poszczególnych faktur.

Perspektywa – Za pomocą ręcznej animacji oraz ruchomych elementów, można zapoznać się z pojęciem perspektywy.

RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości percepcyjnych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Na wystawie RGB to labirynt z kolorowego szkła, dzieci przy pomocy kalejdoskopów z wnętrza instalacji obserwują przenikanie się barw.

Bopi – umożliwia tworzenie ewoluujących struktur muzyczno-wizualnych. Instalacja pozwala na wieloosobową zabawę (zestaw czterech „bębenków” przenoszących wybijany rytm na sensory), generującą barwne, animowane mikrobiologiczne formy na ekranie. Ponadto Bopi jest rodzajem instrumentu muzycznego, tym samym Bopi przybliża podstawowe pojęcia plastyczne (faktura, kolor, perspektywa), jak i muzyczne (rytm, metrum, harmonia).

Kino – projekcja kilku najbardziej niezwykłych przykładów polskiej animacji z kolekcji Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego – Antologii Polskiej Animacji.dla dzieci. W BWA można zobaczyć: „Jak to się dzieje” – film Juliana Józefa Antonisza, „Przygodę w paski” – Aliny Maliszewskiej, „Bajkę” Ryszarda Kuziemskiego oraz film „Kundelek” Lidii Hornickiej.

„Interaktywny Plac Zabaw” pokazywany był w największych polskich centrach sztuki, gdzie przyciągał tłumy zwiedzających . Projekt cieszył się ogromną popularnością i osiągnął sukces (Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu, Gdański Park Naukowo – Technologiczny, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie).

 

4363759