Janusz Wincenty Lipiński. Nieposkromiona wolność i frywolność linii

17 maja – 14 czerwca 2019 r.

Wystawa rysunku i malarstwa jednego z najważniejszych twórców mieszkających w Jeleniej Górze.

 

Lipiński w swoim credo, opublikowanym w folderze towarzyszącym wystawie, pisze o linii, rysunku, grafice i kolażu.

Linia jest istotą rysunku, jako taka w naturze nie istnieje. Kształty rzeczy, trójwymiarowość form, ich położenie względem siebie w przestrzeni, można przedstawić prowadząc linię tak, jak przebiegają granice sfer tego co widać lub tego, co dyktuje wyobraźnia.
Rysunek wymaga od autora sprawności ręki, wyobraźni i piętna własnego stylu. Poprzez rysowanie można wyrazić swój stosunek do świata, jego prawdy, fikcji, ludzkiej moralności i wiary. Rozgrywanie kompozycji w trakcie jej powstawania to wielka emocjonalna przygoda. Każdy rysunek to inna historia zmagań. Rysunki nie potrzebują światła. Są piękniejsze kiedy wiszą w cieniu.
Grafika to dzieło powielane, występujące w więcej niż jednym egzemplarzu. Po wynalezieniu fotografii grafika stała się autonomiczną dyscypliną artystyczną, trudną ale dającą autorom i zbieraczom wiele satysfakcji.
Kolaż to destrukcja, konstrukcja. Rozfragmentowanie obrazu, przeniesienie fragmentów do innego kontekstu, połączenie z częściami innych rozfragmentowanych obrazów pozwala uzyskać nowy obraz, który atakuje kalejdoskopem widoków, scen i wrażeń.

Janusz Lipiński urodził się w Cieplicach Śląskich Zdroju w 1949 r. Ukończył Wydział Architektury Państwowej Szkoły Technicznej we Wrocławiu w 1970 r. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach: Biblioteki Narodowej w Warszawie /ekslibrisy/, Muzeum Zamkowego w Malborku /ekslibrisy/, BWA w Jeleniej Górze, BWA w Łodzi, Muzeum Regionalnego w Rzeszowie /ekslibrisy/, Muzeum w Lubaczowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Sakralnej w Lublinie.

Wystawa zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.