Janusz Wincenty Lipiński. Nieposkromiona wolność i frywolność linii

15 maja – 14 czerwca 2019 r.

Wystawa rysunku i malarstwa jednego z najważniejszych twórców mieszkających w Jeleniej Górze.

Janusz Lipiński urodził się w Cieplicach Śląskich Zdroju w 1949 r. Ukończył Wydział Architektury Państwowej Szkoły Technicznej we Wrocławiu w 1970 r. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, brał udział w wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach: Biblioteki Narodowej w Warszawie /ekslibrisy/, Muzeum Zamkowego w Malborku /ekslibrisy/, BWA w Jeleniej Górze, BWA w Łodzi, Muzeum Regionalnego w Rzeszowie /ekslibrisy/, Muzeum w Lubaczowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Sakralnej w Lublinie.

Projekt realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.