Komiks polski na festiwalu KomMissia w Moskwie.

Польский комикс на фестивале «КомМиссия» в Москве.
Polish comics at the KomMissia festival in Moscow.

The Russian State Library for Young Adults

Czas trwania festiwalu: 10-13 grudnia 2020 r.

Początek wystawy: grudzień 2020 r.

Zaprezentujemy prace dwudziestu rysowników i rysowniczek stworzone do tekstów trzynastu scenarzystów i scenarzystek. Ze względu na zagrożenia związane z pandemią COVID-19, polscy artyści i specjaliści wezmą udział w festiwalu online. Blok polski wystartuje w sobotę. Materiały będzie można obejrzeć także na stronie i Facebooku Galerii BWA.

Wystawie towarzyszy katalog w języku rosyjskim.

rysownicy/rysowniczki:

Тadeusz Baranowski, Janusz Christa, Jacek Frąś, Krzysztof Gawronkiewicz, Ernesto Gonzales, Sławomir Jezierski, Berenika Kołomycka, Tomasz Lew Leśniak, Jacek Michalski, Jakub Rebelka, Grzegorz Rosiński, Marcin Rustecki, Wojciech Stefaniec, Benedykt Szneider, Michał Śledziński, Tomasz Tomaszewski, Rafał Tomczak „Otoczak”, Przemysław Truściński „Trust”, Jerzy Wróblewski, Katarzyna Zawadka „Zavka”

scenarzyści/scenarzystki:

Rian Asars (Andrzej Sawicki i Ryszard Siwanowicz), Marcin Jabłoński, Grzegorz Janusz, Maciej Jasiński, Rafał Skrażycki, Marzena Sowa, Dominik Szcześniak, Sztybor, Jerzy Szyłak, Paweł Timofiejuk, Dennis Wojda, Maciej Wojtyszko

Kurator: Piotr Machłajewski.

Organizator projektu i wydawca katalogu: Galeria Sztuki BWA Jelenia Góra.

Współorganizatorzy: КомМиссия – московский международный фестиваль комиксов, Российская государственная библиотека для молодежи.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Patronat medialny: „Zeszyty Komiksowe”.

На выставке нами будут представлены работы двадцати художников и художниц младшего, среднего и старшего поколения. Если бы надо было определить общий „тренд”, который объединяет польских создателей комиксов и отличает их на европейском фоне, то это их склонность к комиксу художественному. Нежелание заниматься пустым развлечением. В течение многих лет польский комикс развивался прежде всего как искусство, а не как коммерческое увеселение.

Рисовальщик: Тадеуш Барановский, Ежи Врублевский, Кшиштоф Гавронкевич, Эрнесто Гонзалес, Катажина Завадка „Zavka”, Славомир Езерский, Береника Коломыцка, Томаш Лев Лесняк, Яцек Михальский, Якуб Ребелка, Гжегож Росиньский, Марцин Рустецкий, Михал Следзиньський, Войчех Стефанец, Томаш Томашевский, Рафал Томчак „Otoczak”, Пшемыслав Трусьчинский „Trust”, Яцек Фронсь, Януш Христ, Бенедикт Шнайдер.

Сценаристы: Rian Asars (Анжей Савицкий и Рышард Сиванович), Деннис Войда, Мацей Войтышко, Рафал Скражицкий, Мажена Сова, Павел Тимофеюк, Eжи Шилaк, Штыбор, Доминик Щесняк, Марцин Яблоньский, Гжегож Януш, Мацей Ясиньский.

Куратор: Пётр Махлаевский.

Организатор проекта и издатель каталога: Galeria Sztuki BWA Jelenia Góra/ Галерея искусства BWA Еленя-Гура.
Соорганизаторы: КомМиссия – московский международный фестиваль комиксов, Российская государственная библиотека для молодежи.

Финансовая поддержка выделена Министром культуры и национального наследия из Фонда развития культуры.

Historia komiksu polskiego. Adam Rusek. Wojciech Birek.

Rafał Tomczak «Otoczak»

Berenika Kołomycka

Paweł Timofiejuk

Jacek Frąś

Marcin Rustecki

Katarzyna Zawadka «Zavka»

Dominik Szcześniak

Przemysław Truściński «Trust»