Tadeusz Baranowski. Miejsce w dymku.

27 listopada 2020 – 31 stycznia 2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.