Miejsce/Místo – wernisaż

3 marca 2017 r.

Partnerem projektu “Miejsce/Místo” jest Oblastní galerie w Libercu, głównym organizatorem projektu jest BWA Jelenia Góra.

Projekt „Miejsce/Místo” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz środków Miasta Jelenia Góra.