Milczenie dźwięków

9 października – 7 listopada 2015 r.
Czy istnieje cisza? Czy jesteśmy w stanie ją opisać ? Jakie są jej granice? Czy jest sprzecznością, paradoksem, utopią? Nie możemy jej usłyszeć, dotknąć ani zweryfikować, ponieważ jej nie ma. Wystawa będzie próbą zmierzenia się z paradoksem tego pojęcia. Cisza jest próbą zbliżenia się do czystej, pustej przestrzeni dźwiękowej lub emocjonalnej, zapowiedzią dźwięku i nieokreślonego zagrożenia, metodą komunikacji, pełnowartościową częścią zdania, doświadczeniem ciszy przestrzeni osobistej, samotności, wyobcowania, przymusem milczenia i w konsekwencji zgodą na lęk i zło. Nakaz milczenia i odebranie prawa głosu to narzędzia, które służą przemocy symbolicznej i strategii wykluczenia. Z drugiej zaś strony milczenie jest ideałem komunikacji międzyludzkiej, szczerości, autentycznej relacji z innymi.

Na wystawie prezentowaliśmy prace odnoszące się do rozmaitych aspektów tego zagadnienia. Prace wprowadzające w stan specyficznej „hibernacji”, zawierające wątki melancholii i przemijania, zatopienia w przeszłości, prace związane z pojęciem pustki, niepokoju, stany przejścia dające impuls do przemiany.

W wystawie udział wzięli: Filip Berendt, Piotr Blajerski, Piotr Bosacki, Dariusz Fodczuk, Daniel Koniusz, Barbara Kubska, Igor Omulecki, Zbigniew Rogalski, Mateusz Sadowski, Konrad Smoleński, Rafał Wilk, M. H. Zdanowicz.

Kuratorka wystawy: Agnieszka Chodysz-Foryś
Współpraca kuratorska: Janina Hobgarska

Recenzja na stronie magazynu „Szum”:

Milczenie w zgiełku. „Milczenie dźwięków” w BWA w Jeleniej Górze. Joanna Kobyłt.

Recenzja na portalu „Obieg”:

Wymiary ciszy. Wojciech Wojciechowski

 

Wystawa i publikacja jej towarzysząca zostały sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Jelenia Góra

Organizator główny: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Współorganizatorzy: Galeria BWA w Jeleniej Górze, Galeria Sztuki w Legnicy, Muzeum Współczesne Wrocław

Kopia (2) 0