NOC MUZEÓW ONLINE w BWA

Grafika to jedna z najważniejszych technik plastycznych. Polega na powielaniu rysunku na papierze (albo jakimś innym podobraziu) z uprzednio przygotowanej formy (płyty metalowej, klocka drzeworytniczego etc.). Dzieli się na artystyczną (tzw. warsztatową) i użytkową (nazywaną też stosowaną albo projektową).

Jedną z najstarszych technik graficznych jest drzeworyt, który znany był już w starożytności. Drzeworyt wykonywany jest sposobem druku wypukłego. Wykorzystuje się deskę, z której wycina się tło. Następnie pokrywa się ją farbą drukarską i odbija na papierze.

Na wystawie Marka Lerchera w BWA obejrzeć można m.in. serię drzeworytów (reprodukujemy tutaj jeden z nich). Sam artysta tak o nich pisze: ,,Staram się opisać coś, czego nie można opowiedzieć. Moje grafiki podpowiada mi anioł intuicji, czasami mnie opuszcza ale zawsze wraca”

Zapraszamy do BWA!