ROZUMIEM SZTUKĘ – HAPPENING

Sztuka współczesna ma wiele obliczy. Część z nich doskonale czuje się w salach wystawowych, zaklęta w materię, wyleguje się statycznie pod okiem widza. Siłą innych jest żywe doświadczanie, spontaniczność, manipulacja, zmienne warunki otoczenia. Happening należy zdecydowanie do tych drugich form. W lutym i marcu 2019 odtwarzaliśmy żywą tkankę happeningu.

Happening posiada moc odmieniania rzeczywistości, ponieważ podpatruje ją, wykorzystuje jej aspekty i bezpardonowo ustanawia nowe porządki. Stąd warsztaty przeprowadzaliśmy w placówkach, w codziennym środowisku dzieci. Dzięki działaniu fragment zwykłej rzeczywistości nabierał głębszych wartości. odsłoniliśmy rolę, jaką mogą odgrywać dzieci, gdy zdecydują się wziąć odpowiedzialność za swoje otoczenie lub wejdą w relacje z otaczającymi je osobami.

Przedwiośnie to czas, kiedy świat jest jeszcze w kokonie zimy, lecz już planuje wiosenną przemianę, zatem angażowaliśmy się w happening społeczny, lub ekologiczny. Pierwszy zwraca uwagę na rolę drugiego człowieka w naszym życiu, uczył zindywidualizowanego patrzenia, wrażliwości na potrzeby innych, odwagi do niesienia pomocy i umiejętności nawiązywania dialogu. W tym działaniu rozdawaliśmy kartki na poprawę humoru.
Drugi łączył estetyczną wrażliwość z uważnością wobec przyrody, zwracał się ku odwiecznym cyklom przyrody, pozwalał na aktywne zmienianie otaczającej nas przestrzeni i oddziaływanie na otoczenie za pomocą artystycznych środków wyrazu. W ramach akcji ozdabialiśmy kolorowymi włóczkami drzewa.

Prowadzenie – Nata Stolp