Silesia Art Biennale 2016

6 września 2016 r. w Biurze Wystaw Artystycznych odbyło się spotkanie jeleniogórskich artystów. Impreza została zorganizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Silesia Art Biennale, projektu wchodzącego w skład programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

W trakcie tegorocznego SAB zespół twórców i badaczy podejmował działania badawczo – dokumentacyjne dotyczące artystów zamieszkujących Dolny Śląsk. Uczestnicy próbowali odtworzyć tożsamości regionu ze specjalnym uwzględnieniem ulokowanych w różnych jego częściach, położonych niezwykle interesująco pod względem krajobrazowym (zarówno przyrodniczym, jak i kulturowym), kolonii artystycznych, a także osobnych enklaw pracowniano – warsztatowych i przykładów aktywności promocyjnej. Zadanie realizowane było w trakcie czterech wyjazdów plenerowych do wybranych miejsc na Dolnym Śląsku. Celem projektu było m.in. stworzenie „mapy” lokalizującej twórców Dolnego Śląska oraz charakterystyka ich dokonań w kontekście otoczenia w jakim funkcjonują, a tym samym próba określenia ich specyficznej tożsamości i odrębności kulturowej.

W trakcie trzeciego wyjazdu uczestnicy skupili się na Kotlinie Jeleniogórskiej. W BWA odbyło się spotkanie z artystami związanymi z regionem, w ramach którego prezentowano dokumentacja prac, odbyła się też dyskusja.