ŚWIATOWY DZIEŃ GRAFIKA

ŚWIATOWY DZIEŃ GRAFIKA

wszystkim Grafikom składamy najserdeczniejsze życzenia!

Pierwsza wystawa jaką Państwa przywitamy, kiedy będziemy mogli się już spotkać, to grafiki MARKA LERCHERA!
Wystawa jest już niemal gotowa, czekamy na otwarcie!

.

Na początku 2019 r. pokazaliśmy wystawę pt.:
GRAFIKA I RYSUNEK Z KOLEKCJI BWA W JELENIEJ GÓRZE
Na wystawie zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt grafik. Były wśród nich linoryty, drzeworyty, miedzioryty, akwaforty, mezzotinty oraz suche igły.

Artyści, których prace prezentowane były na wystawie:
Teresa Czajkowska, Władysław Czyszczoń, Andrzej Dudek-Dürer, Edward Dwurnik, Henryk Fajlhauer, Stanisław Filipczuk, Ryszard Gieryszewski, Lech Hajdamowicz, Izabella Hollak-Zwolińska, Tadeusz Jackowski, Jerzy Jakubów, Tadeusz Kaczmarek, Jerzy Kryszpin, Marek Lercher, Marek Liksztet, Janusz Lipiński, Zbigniew Martin, Krystyna Matusiak, Dariusz Miliński, Jan Owsiewski, Józef Pakulski, Henryk Płóciennik, Stanisław Rzepa, Krzysztof Skórczewski, Jan Superson, Alicja Szymańska, Witold Turkiewicz, Bogumiła Twardowska – Rogacewicz, Andrzej Urbanowicz, Bronisław Wolanin.

Wrócimy jeszcze do tych zbiorów!

http://galeria-bwa.karkonosze.com/grafika-i-rysunek-z-kole…/

.

Kolekcja BWA tworzona jest od początku istnienia galerii. W zbiorze znajduje się około 800 prac wybitnych polskich artystów. Zakupy dokonywane były ze środków pochodzących z jeleniogórskiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiadamy kolekcję grafiki polskiej z lat 80. porównywalną z kolekcją znajdującą się w warszawskiej Zachęcie. Mamy także znakomitą kolekcję fotografii, w zbiorach znajdują się prace malarskie, rysunki i obiekty.
Dzisiaj do kolekcji trafiają niektóre dzieła artystów współczesnych biorących udział w wystawach w galerii, a także prace powstające na plenerach artystycznych organizowanych przez BWA. Zbiory powiększają się również dzięki darom artystów.
Opiekę nad kolekcją sprawuje Kierownik Działu Wystaw, odpowiedzialny m.in. za tworzenie dokumentacji prac, ich katalogowanie i digitalizację.
Choć nie posiadamy stałej ekspozycji kolekcji, staramy się organizować jej wystawy czasowe i użyczać prace na wystawy w innych instytucjach.
Udostępnianie w formie cyfrowej części zasobów możliwe jest dzięki współpracy z Książnicą Karkonoską przy projekcie „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry. 70 lat wydarzeń w bibliotece cyfrowej. Weź udział w kulturze on-line”

.

Ilustracje:
1. Andrzej Urbanowicz, Bez tytułu, 2000, grafika ; 35×47 cm, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/746

2. Andrzej Urbanowicz, Bez tytułu, 2000, grafika ; 28,5×22,7 cm, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/745

3. Marek Lercher, „Pierwszy dzień lata”, 1980, linoryt, papier ; 38,2×25,7 cm ; nakład 10/30, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/250

4. Marek Lercher, „Wyspa”, linoryt, papier ; 17×26,4 cm ; nakład 3/30, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/432

5. Marek Liksztet, z cyklu „Góry”, 1986, akwaforta, akwatinta, papier ; 10,3×12 cm, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/414

6. Marek Liksztet, „Próba autoportretu II”, lata 70. XX w., linoryt, papier ; 87×61 cm, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/226

7. Władysław Czyszczoń, „Jeszcze na ziemi”, linoryt, papier, 68×50,5 cm ; nakład 5/10, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/237

8. Ryszard Gieryszewski, „Znak”, grafika, drzeworyt, papier, 35×30 cm ; nakład 5/25, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/264

9. Tadeusz Kaczmarek, „Człowiek i słońce”, 1974, grafika: linoryt, papier ; 60,5×39,2 cm ; nakład 10/30, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/323

10. Jerzy Kryszpin, „Świt”, 1984, monotypia, papier ; 21×16 cm, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/361

11. Jerzy Jakubów, „Optymizm patosu i czasu”, 1999, nakład X/XX ; grafika, drzeworyt, papier, 38×26 cm, Nr Księgi Inwentarzowej BWA/772

.

Miasto Jelenia Góra
#andrzejurbanowicz
#mareklercher
#marekliksztet
#wladyslawczyszczon
#ryszardgieryszewski
Ryszard Gieryszewski
#tadeuszkaczmarek
#jerzykryszpin
#jerzyjakubow
#swiatowydziengrafika
#kolekcjabwajeleniagora
Joanna Mielech
MiastoKowary
Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze
Książnica Karkonoska