Wystawa w Malej Skale

W sobotę 20 maja otworzyliśmy kolejną w tym roku wystawę zagraniczną. Jest nią druga odsłona pokazu pt. Miejsce/Místo, będącego pokłosiem pleneru, który odbył się pod koniec 2016 roku w Michałowicach. Do udziału zaproszono siedemnaścioro artystów z Polski i Czech reprezentujących różne dyscypliny sztuki.
Tytułowe kategoria może oznaczać zarówno punkt w przestrzeni wyznaczony współrzędnymi geograficznym, a także, a może przede wszystkim przestrzeń określoną tradycją, poczuciem wspólnoty. Mnogość interpretacji tego pojęcia przekłada się na różnorodność wypowiedzi artystycznej.
W wystawie udział biorą: Jana Bernartová, Janina Hobgarska, Jozef Honzík, Jana Hunterová, Jerzy Jakubów, Jacek Jaśko, Alicja Kołodziejczyk, Jerzy Kryszpin, Mirosław Kulla, Roman Machek, David Mazanec, Jan Picko, Katarzyna Rotkiewicz-Szumska, Jan Stolín, Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Sandra Rzeszutek, Bogumiła Twardowska-Rogacewicz.

Wystawa w Maloskalskiej Galerii Josefa Jíry, Malá Skalá (Czechy) trwać będzie do 17 czerwca 2017.

Projekt „Miejsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra.

MALOSKALSKÁ GALERIA JOSEFA JĺRY
BUČKŮV STATEK, MÁLA SKÁLA (CZECHY)
20.05-17.06.2017