Zastane / kreowane

24 sierpnia – 10 września 2018 r.

Uczestnicy wystawy:
Małgorzata Amarowicz / Jelenia Góra
Sandra Rzeszutek / Jelenia Góra
Studenci z Wydziału Projektowania Środowiska / Liberec

Michaela Bergová / Filipp Doroshin / Uliana Klishina / Jan Koníček / Štěpán Mišurec / Kateřina Molíková / Michaela Říhová / Blanka Rožová / Barbara Tauerová / Jakub Trčka / Záviš Unzeitig / Matěj Vyskočil

Finisaż wystawy na Wydziale Sztuki i Architektury Uniwersytetu
Technicznego w Libercu
26 września 2018 r. o godz.16.00

„Zastane/kreowane” to projekt artystyczny będący kontynuacją wieloletniej współpracy polsko-czeskiej. W tym roku prezentujemy potencjał artystyczny pogranicza w obszarze architektury, projektowania, instalacji, malarstwa oraz sztuki wideo. Organizujemy wystawy i warsztaty, zwiedzamy miejsca, w których sztuka powstaje. Byliśmy na uczelni w Libercu i w pracowniach Agnieszki Topolnickiej-Mielęckiej i Mariusza Mielęckiego w Popielówku oraz Dariusza Milińskiego w Pławnej. Punktem kulminacyjnym projektu jest wystawa młodych artystów z Polski i Czech, którzy zmierzą się z tym, co „zastane” i twórczo przekształcą galeryjną przestrzeń. Zaprezentujemy obrazy przestrzenne, obiekty, instalacje oraz nowe media.

Małgorzata Amarowicz (ur. 1989) absolwentka jeleniogórskiego Liceum Plastycznego oraz wrocławskiej ASP. Dyplom magisterski uzyskała w 2017 r. w Pracowni Fotografii Intermedialnej prof. Andrzeja P. Batora, dyplom licencjacki w 2014 r. w pracowniach szkła artystycznego prof. nadzw. Barbary Zworskiej-Raziuk i szkła użytkowego prof. Kazimierza Pawlaka. Swoją działalność artystyczną z zakresu sztuk wizualnych skupia głównie wokół wideo-instalacji, fotoobiektów i szkła.

Sandra Rzeszutek (ur. 1987) absolwentka jeleniogórskiego Liceum Plastycznego oraz wrocławskiej ASP. Dyplom magisterski obroniła w 2013 r. w Pracowni Malarstwa prof. Waldemara Kuczmy i Pracowni Multimediów prof. Pawła Jarodzkiego. W 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz realizacjami video. Punktem wyjścia jej prac jest głównie środowisko naturalne. Porusza w swych obrazach wątki organiczności i pejzażu, które łączy ze sferą uczuć.

Ze strony czeskiej w wystawie udział wezmą studenci Wydziału Sztuki i Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu z Katedry Projektowania Przestrzeni, z Atelier doc. M.A. Jana Stolína, Ing. Arch. MgA. Samana Saffariana i MgA. Richarda Loskota. Głównym obszarem zainteresowań wykładowców i studentów Uniwersytetu są sztuki przestrzenne i projektowanie architektoniczne.

Wystawa jest częścią projektu „Zastane/kreowane”
Organizator: BWA w Jeleniej Górze. Dyrektor: Luiza Laskowska
Partner: Oblastní galerie Liberec. Dyrektor: Jan Randáček

Projekt „Zastane/kreowane” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz Miasta Jelenia Góra

Katalog wystawy:

Zastane_kreowane katalog

Zastane_kreowane okładka