Wernisaż wystawy Krzysztofa Piotra Wojciechowskiego

2 – 4 – 24

20 lipca 2018 r.

Wystawa zrealizowana dzięki pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra.
Patronat medialny: TV DAMI Jelenia Góra.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO Państwa wizerunek i dane osobowe będą przetwarzane przez BWA do celów promocyjnych, archiwizacyjnych i edukacyjnych.