WYSTAWY

Wcześniejsze wystawy można znaleźć tutaj

Sudek, Funke, Drtikol…

9 sierpnia – 28 września 2019 r. Josef Sudek, Jaromir Funke i František Drtikol należą do najważniejszych fotografów XX wieku. W Polsce ich wystawy to rzadkość. W BWA zaprezentowaliśmy przekrojową wystawę najwyższej klasy artystów czeskiej fotografii. Był to wybór z największej prywatnej kolekcji w Czechach – PPF Art w Pradze. Dzięki wystawie mogliśmy prześledzić historię […]

RE_TRACKING

Wernisaż: 12 lipca – 6 sierpnia 2019 r. Na wystawie w BWA zaprezentujemy działania podejmowane w obrębie Pracowni Relacji Wizualnych warszawskiej ASP pod wspólnym tytułem Re_Tracking. Określenie to wyrastające z obszaru medium wideo, odnoszące się do mechanizmu nadążania systemu odczytu ścieżki magnetycznej na taśmie magnetowidowej, wydaje się mieć specjalne znaczenie. W kontekście zrealizowanych prac zakłada dopasowanie […]

Nauczyciele – uczniowie.

Wystawa z okazji czterdziestolecia Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze. 18 czerwca – 8 lipca 2019 r. Od początku istnienia szkoły, od roku 1979, nauczaniem przedmiotów artystycznych zajmowali się artyści oraz plastycy. Było ich ponad dwudziestu. Niektórzy z nich byli absolwentami Liceum i powrócili po studiach do szkoły w celach pedagogicznych. Dla części z nich praca […]

Janusz Wincenty Lipiński. Nieposkromiona wolność i frywolność linii

17 maja – 14 czerwca 2019 r. Wystawa rysunku i malarstwa jednego z najważniejszych twórców mieszkających w Jeleniej Górze.   Lipiński w swoim credo, opublikowanym w folderze towarzyszącym wystawie, pisze o linii, rysunku, grafice i kolażu. Linia jest istotą rysunku, jako taka w naturze nie istnieje. Kształty rzeczy, trójwymiarowość form, ich położenie względem siebie w […]

Bogumiła Twardowska – Rogacewicz. bezObrazy

12 kwietnia – 14 maja 2019 r. Obrazy Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz urzekają harmonią kompozycji. Agata Rome-Dzida pisze w tekście towarzyszącym wystawie, że Artystka ucieka od realnych form i kształtów, które mogłyby wywołać skojarzenia z konkretnym przedmiotem czy zjawiskiem. Jedynym wyjątkiem są elementy pejzażu. Karkonosze, u stóp których mieszka i pracuje, zawsze ją pociągały. Pejzaże Twardowskiej-Rogacewicz są […]

Marcin Berdyszak. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo

15 marca – 9 kwietnia 2019 r. Prace prezentowane na wystawie nawiązują do tych trzech podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie. Konsumpcja jako zjawisko totalne ma swoje odniesienie w realizacji interaktywnej ,,praktyki codzienne w czasach konsumpcji”, która nawiązuje do emocji spowodowanych ogólnie pojętym nadmiarem. Refleksje na temat wiedzy znajdziemy w realizacji ,,ślepy […]

Zuzanna Janin. POKOJE / ROOMS

15 lutego – 9 marca 2019 r. POKOJE / ROOMS, to instalacja wideo. Nakładające się na siebie projekcje oznaczone numerami pokoi hotelowych 208, 106, 1002. Pokoje znajdują się w hotelach w Paryżu, Berlinie i Białymstoku. Skrywają tajemnicą zdrady. Artystka, jako gość hotelu spędza w samotności jedną noc w tych samych pokojach, w których profesor zdradzał […]

GRAFIKA I RYSUNEK z kolekcji BWA

25 stycznia – 11 lutego 2019 r. Wystawa prac z kolekcji jeleniogórskiego BWA. Zbiór tworzony był od początku istnienia galerii aż do upadku PRL’u. Znajduje się w nim około 800 prac wybitnych polskich artystów. Zakupy dokonywane były ze środków pochodzących z jeleniogórskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki pracy m.in. Ireny Klisowskiej – Filipczuk, ówczesnej dyrektorki galerii, w […]

Szukając Marilyn – Finding Marilyn

GREENE / PLEWIŃSKI / ROLKE Uwaga! Marilyn dotarła do Jeleniej Góry! Zapraszamy do BWA na wystawę fotografii Miltona Greene’a. Obejrzeć można Marilyn Monroe oraz Marlenę Dietrich. W dalszym ciągu prezentujemy też fotografie Wojciecha Plewińskiego oraz Tadeusza Rolke. Namawiamy również do zakupów w sklepiku BWA. Zbliżają się święta, można u nas nabyć m.in. albumy z fotografią […]

Panoplia. Wystawa Hana Bakkera

19 października –  10 listopada 2018 r. Na wystawie zaprezentujemy kolaże, instalacje, fotografie, malarstwo oraz „osobliwości”. Inspirację dla Hana Bakkera stanowi współczesna kultura wizualna, wydmy w Holandii i śląskie krajobrazy, twórczość Maxa Ernsta i Gunthera von Hagensa. Bakker fotografuje, gromadzi obrazy i przedmioty, następnie poddaje je procesowi dekonstrukcji i ponownej konstrukcji. Dąży do rozwikłania problemu […]