Noworoczne Spotkanie Ludzi Kultury zorganizowane przez Posłankę na Sejm RP Zofię Czernow

BWA 18 stycznia 2016