WYSTAWY

Cykliczne
Aktualna Wystawa

Plan tegoroczny W zeszłym roku Spis od 1976  wg Dziedzin

Wokół Wielkiej
Góry

Wystawy 2000

Plan tegoroczny
W zeszłym roku

 

09.05.2000-31.05.2000

 

Dwa projekty: "MEMORIAM" "EXITUS 2001"

RYSZARD ŁUGOWSKI


Ur. w 1955 roku. W latach 1977-82 studiuje w Warszawskiej ASP. Od 1984 pracuje na Wydziale Malarstwa w tejże uczelni, obecnie jako adiunkt II stopnia. Mieszka w Warszawie.


W połowie 1998 rozpoczął nowy cykl prac, które od tego czasu prezentuje jako wyroby firmy "ERES" s.c. Powołanie tej fikcyjnej spółki do życia i prezentacja jej dorobku ma w Jego twórczości szczególne znaczenie. Prowadzi On rozważania nad merkantylnym charakterem współczesnego człowieka: "Dla charakteru merkantylnego wszystko staje się towarem, nie tylko rzeczy, lecz również sam człowiek, jego energia psychiczna, jego umiejętności, wiedza, opinie, uczucia, nawet sam uśmiech" (E. Fromm, Anatomia ludzkiej destruktywności, Rebis, 1999, s. 391).

Firma jest organizatorem pokazów, salonów, biur, gabinetów, itp., które operując klimatem wszechobecnej, agresywnej reklamy obiecuje klientowi radość, szczęście, spełnienie marzeń.

Ta ironiczna działalność firmy umożliwia Ługowskiemu obnażanie namiętności jakimi targany jest człowiek końca XX w. tzn. seksualizm, narcyzm, chciwość, chęć posiadania, nekrofilia (,, nekrofilia w sensie charakterologicznym może być opisana jako namiętne upodobanie we wszystkim co martwe, rozkładające się, zgniłe, chore, stanowi namiętność przekształcania żywego w martwe, niszczenia..., tamże s. 372). W prezentacjach ERES s.c. przedmiot, wykonany przez artystę ręcznie, zachowuje charakter użytkowy, choć często absurdalny. ERES s.c. jest działaniem artystycznym. Poprzez swoją działalność ujawnia i wyszydza wyżej wspomniane słabości funkcjonowania społeczeństwa. Dotychczas przedsiębiorstwo to oferowało klientom zarówno produkty: mydło z napisem ,,złoty luxus", złote buty, opłatki, podpaski, złote masturbatory, jak również działalność usługową: fitness club, gabinet masażu, dystrybutor, kompleksową obsługęś klienta, itp.

Została więc wykreowana przez Ługowskiego nowa sytuacja artystyczna, w której pojedyncza wystawa może być estetycznie neutralna, natomiast ważna jest sieciowość, przynależność do całej struktury i koncepcji FIRMY.
Artykuł
Tomasza Sikorskiego

   
   
   
   

Finasowane przez Unię Europejską w ramach programu PHARE

Historia Sklepik Artyści euroregionu Wystawy Edukacja Informacje